Stor visdom

Jeg kom over følgende sitat som jeg mener kan være en forklaring på hvorfor enkelte føler smerte/sorg uten å vite hvorfor de har denne følelsen:

Kjærligheten du holder tilbake er den smerten du bærer!

(The Love that you withhold, is the pain that you carry!

Etter min mening er dette absolutt verdt å gruble litt på…

Undervisning fra Pleiadene – Del 1

Materialet som presenteres i disse videoene er hentet fra over 400 timer med kanalliseringer av Barbara Marciniak. Bringers Of The Dawn lar oss ta del i visdommen til en gruppe med opplyste sjeler fra Pleiadene som har kommet til for å hjelpe menneskene i det forestående bevissthetsskiftet på jorden. Det er i alt 18 deler i denne serien/videoen. Sett deg godt til rette på et fredelig sted, lukk øynene og åpne ditt sinn å ta i mot alle denne fantastiske informasjonen som meget vel kan endre hele ditt syn på tilværelsen og ditt liv her på jorden! 🙂

Hvorfor mange benekter konspirasjoner

I min søken etter å prøve å finne nøkkelen til folks ulike standpunkt til konspirasjoner og konspirasjonsteorier, begynte jeg å tenke at dette måtte ha noe å gjøre med hvilket religiøse/ikke-religiøse grunnsyn man har. Jeg føler meg nemlig ganske sikker på at de som ikke tror på en gud, eller som ikke tror på at det finnes noe liv etter døden, i stor grad er de samme som også vil benekte konspirasjoner. De har oppfatningen om at alt som finnes kun er det vi fysisk kan se og ta på, og det er også disse som har størst tro på forskningen og som følger og godtar det autoriteter og media forteller dem. Det som ikke kan bevises gjennom forskning blir konsekvent avvist. Jeg tror mye av dette også grunner i frykt og at det oppleves ubehagelig å skulle forholde seg til at ting kanskje ikke er helt som de hadde trodd.

Det er egentlig ganske logisk. Jeg ville nok neppe trodd at det finnes utenomjordiske f.eks, hvis jeg ikke også trodde på Skapelsen og at det finnes en intelligent kraft som har designet alt det som er. Og fordi jeg tror på dette så er det heller ikke vanskelig å akseptere at det er mye vi menneskene ikke vet eller kan se, og at vi er en del av en større plan. Det ville f.eks. vært problematisk å tenke seg at det finnes en skjult maktelite med hemmelige agendaer, om man ikke også kan godta at det finnes en kosmisk lov som alltid søker å balansere alle de motsetninger som finnes. For absolutt alt i universet har sitt motstykke. Yin/Yang. Lys/mørke, materie/anti-materie, positiv/negativ osv.

Om man kan akseptere eller forstå at disse negative menneskene finnes, er det plutselig mye lettere å forklare mye av det som foregår i det skjulte. For de som ønsker å beholde makten har ingen interesse av at sannheten kommer frem, da det vil være en trussel mot alt det de forsøker å oppnå. Nemlig kontroll over massene, depopulasjon, makt og verdensherredømme. Penger er ikke et mål i seg selv, kun et virkemiddel for å beholde og øke makten. Gjennom villedende informasjon, propaganda og handlinger som skaper frykt klarer de å få aksept for å innføre flere og flere kontrollerende restriksjoner, under påskudd å beskytte oss mot terror, sykdom og krig som de selv er ansvarlige for å innføre/sette i gang. De ønsker å spre negative energier fordi dette tjener deres sak. For å bruke en litt flåsete symbolikk; de er sauegjetere som ønsker å holde flokken samlet og kontrollere dem. Stakkars den som forsøker å bryte ut av flokken/hoppe over gjerdet for å se hva som måtte befinne seg der.

Til og med USA`s president har ikke tilgang til det materialet som beviser at vi har hatt kontakt med utenomjordiske vesener i 60 år snart. Tenk hvilken trussel det ville være mot makteliten om dette skulle komme ut! Menneskene hadde totalt måtte endre sin oppfatning av vår eksistens her på jorden!

Melding fra den Galaktiske Føderasjonen

Dette er del 1 av i alt 9 videoer med kanalisert materiale fra Den Galaktiske Føderasjonen av Lys fra Pleiadene. Science Fiction vil nok mange hevde, god humor sier andre, men hva sier du? Døm selv, men forsøk å holde et åpent sinn og ikke avfei det før du har gitt deg selv sjansen til å se alt ferdig. Så kan du eventuelt gå til skritt for å undersøke supplerende informasjon som finnes mange steder på nettet, og gjøre deg opp din egen mening.

Versjon med NORSK TEKST:
http://www.youtube.com/777alaje?gl=DE&hl=de#p/c/BD73CFC98403B656/0/zIEDAgBObvM

Melding fra David Wilcock

David Wilcock`s melding til oss alle om den nye tiden som vi menneskene nå er i ferd med å gå inn i:

Du vil stirre avgrunnen i ansiktet. Den mørkeste av alle netter i menneskets historie. En økonomisk katastrofe som er så enormt omfattende at det ikke ser ut til å være noe vei ut av den.

Allikevel er dette bare den mørkeste timen før morgengry. Du er vitne til et betydningsfullt øyeblikk – den lynraske kollapsen av den negative elitens strukturer som har holdt dine folk fengslet og undertrykket for så lenge.

Folket vil stige opp og skape omfattende økonomiske reformer på en massiv skala som de fleste ville ansett som utenkelig. Det vil bli en massiv assistanse fra internasjonale koalisjoner i land som direkte motsetter seg det korrupte Nye Verdensorden-systemet.

Det meste av dette giftige internasjonale ulovlige finanssystemet vil falle sammen praktisk talt natten over. De som er mest ansvarlig for problemene vil oppleve stor misnøye, tap av prestisje og makt, og vil bokstavelig talt bli brakt i kne.

I sine siste dødskramper vil de forsøke å skade eller tilintetgjøre en betydelig mengde av verdens befolkning. Disse forsøkene vil feile på grunn av at guddommelig administrasjon vil ikke tillate de å krenke mer enn den kollektive menneskehetens frie vilje tillater de å gjøre.

Og menneskehetens kollektive frie vilje inviterer ikke til massivt folkemord.

Den negative eliten kan se denne uroen komme. De er absolutt skrekkslagne for hva som vil manifestere seg i deres umiddelbare fremtid når det skjer. Det er ustoppelig. De vet dette.

De ønsker å overbevise seg selv om at de styrer og kontrollerer dette selv om de ser åpenbare tegn på at dette er mye større enn hva de er.

De tror en slik kaotisk tilstand vil skje for alle, men dette er ikke tilfellet. De positive effektene dette vil ha for den gjennomsnittlige personen er intet annet enn mirakuløst.

Disse endringene baner også vei for, eller er i selskap med, en mye mer formell realisering av at vi ikke er alene i universet.

Innenfor kollapsen av hemmeligholdelse og finansieringen av de korrupte fraksjonene kommer frigivelsen av nye energiteknologier som dramatisk kan transformere biosfæren og kvaliteten for alt liv på Jorden innenfor en overkommelig tidsramme.

De overveldende fremskrittene i kunnskap og sannhet vil skape en utrolig spirituell renessanse i menneskeheten – en eksplosjon med nye søkere som kjenner til sannheten og ønsker å forstå de dypeste spørsmålene: Hvem er vi, hvorfor er vi her og hvor går vi?

Konspirasjoner – ett tema som engasjerer

I dag hadde jeg en diskusjon med en kjenning av meg. Etterhvert utviklet den seg til å bli «en smule» opphetet kan man vel si. En ting er sikkert; finnes det et tema som er egnet til å skape splid/uvennskap så vil konspirasjoner og/eller konspirasjonsteorier være ett ypperlig valg.

For å ta kornsirkler for eksempel, og hvorvidt de er menneskeskapte eller ei.  Okey, så finnes det ingen beviser for hvem andre det skulle være som har laget de heller, men si meg, går det ikke an å bruke litt sunn fornuft å prøve å se den store sammenhengen her? At sirklene UMULIG kunnet blitt laget av mennesker i løpet av få minutter, er vel godt nok bevis for at andre krefter/teknologier må stå bak? Er det virkelig sånn at alt på død og liv må være bevist gjennom forskning for at folk skal kunne akseptere det? Now come on people???!!! Har disse menneskene i det hele tatt prøvd å sette seg inn i fenomenene før de avviser det som humbug? Nei, det tror jeg ikke at de har. Og sånn er det nok på de aller fleste andre områder også, hva gjelder konspirasjoner/konspirasjonsteorier. Nå vet jeg ikke helt om Kornsirkler kan karakteriseres for å være en konspirasjon/-teori, men for de som kategorisk benekter alle ting som ikke kan bevises eller som motstrider den almenne oppfatningen, er alt dette «sinnsyke konspirasjonsteorier» uten rot i virkeligheten.

Jeg slutter aldri å undre meg over hva det er som gjør at forsvarsverkene til folk går i full alarmberedskap, hver gang noen nevner eller vil diskutere «utradisjonelle» syn om ting som angår oss her på jorden. Man får forestillinger om små barn i trassalderen som sier; «NEI, NEI, NEI!!! Jeg vil ikke høre (lukker øynene, holder seg for ørene og synger lalalalalala),» helt til man slutter å prøve å si noe mer.

Hva kommer egentlig dette av? Hva er det de er så redde for da? Jeg vil gjerne slutte med følgende oppfordring til den som måtte føle seg truffet av dette, og det er å bli litt mer kritiske og ikke så lett akseptere at alle ting er som de ser ut til å være ved første øyekast. Verden vil nemlig bedras. Personlig så mener jeg at den eneste måten vi kan klare å skape fred på denne jorden, er ved å se gjennom alt bedraget som foregår rett utenfor stuevinduene våre!

Hva er å leve?

The self is not be shaped,

it is to be discovered.

It is not a wish,

a desire or a prayer.

Its true beauty is to be

found in the mystery

unfolding out of the moment.

Den som søker vil finne

Her følger sitater ment til ettertanke og diskusjon. Sitatene er hentet fra ulike kilder på nettet, og da gjerne sider jeg har linket til.

Den som får den store æren av å være først ute er bror av Jesus, nemlig Thomas. Følgende står å lese i Thomas-evangeliets 2. logi:

Jesus sa:

”Den som søker
skal ikke slutte å søke
før han finner,
og når han finner,
skal han bli rystet,
og når han er rystet,
skal han undre seg,
og han skal være herre over alt.”

Ikke det at jeg noe spesielt religiøs av meg, men dette utsagnet er jo godt egnet som et eksempel på at man ikke skal godta ting men hele tiden være søkende. Mot hva det nå enn måtte være. Hva er sannheten om livet og vår eksistens? Hvem er vi? Hva gjør vi her? Hvordan kom vi hit? Hva er meningen med livet? Er vi alene? Hva skjer med oss når vi dør? Osv. osv.

HAARP – atombombens moderne storebror!

Verdens hittil mest skremmende teknologi, eller rettere sagt våpen, heter HAARP (High-frequenzy Activ Aurora Research Program). Denne er en alvorlig trussel mot menneskeheten og har allerede en halv million tapte menneskeliv på samvittigheten. Det eksisterer baser med innretningen både på Grønland og i Alaska. Bloggeren på videoen forutså faktisk jordskjelvet i Kina før det skjedde, og presenterer bevis for at det var bevisst bruk av HAARP som forårsaket skjelvet. Se videoen og tenk på hva folkene bak denne innretningen er i stand til å kunne gjøre, og hvilke katastrofale følger det kan få for millioner av mennesker på jorden om de ikke stoppes. De har allerede brukt den til å få gjennom viljen sin mot andre nasjoner som først nektet å samarbeide, men etter en «liten demonstrasjon» skiftet de raskt mening. Nå, hvem er det vi kjenner som kan være onde nok til å ville bygge og bruke en sånn liten dings?

Velkommen til Bak røykteppet!

Velkommen!

Det er nå på høy tid å begrave uttrykket; «Du tror det ikke før du får se det!»

Hvorfor tittelen Bak røykteppet? Det er fordi vi mennesker bor på en planet hvor veldig mye av virkeligheten er skjult for oss, og jeg mener at det er på tide at folk må begynne å våkne opp. Nå er det nok mange som automatisk tenker på konspirasjoner, men det er ikke det jeg nødvendigvis sikter til her. Jeg snakker først og fremst om en åndelig oppvåkning! Vi ER nemlig ikke alene her i universet, og vi er så mye mer enn bare kjøtt og blod med en hjerne på toppen!

Apropos hjernen; har du noengang tenkt på at det kanskje er sånn at hjernen ikke er den som produserer vår bevissthet, men at den faktisk er en MOTTAKER for bevissthet? Er vi så suverene som mennesker at vår hjerne umulig kan spille oss et puss? Eller kan det kanskje finnes «innebygde» begrensninger som gjør at vi ikke kan se annet enn det vi er ment å skulle kunne se? Er det vårt DNA som avgjør i hvor stor grad hjernen vår er i stand til å oppfatte? Kan DNA påvirkes/utvikles gjennom lyd/lys-frekvenser som tilføres jorden nå i disse ustabile klima-tider, og som gjør at mange mennesker nå i de siste årene har begynt å oppleve «uforklarlige» fenomener og/eller utvikler såkalte spirituelle evner?

Klima ja, her er det mye morsomt å ta tak i, men det får være til en annen gang. Men bare for å ha nevnt min stilling i det spørsmålet;  å påstå at klimaendringene er menneskeskapte blir like dumt som å nekte for at det finnes liv på andre planeter!

At det også skjer ting på jorden som forsøkes skjult av mektige menn med skumle agendaer, skal heller ikke avfeies uten videre. Mye av disse tingene henger nemlig sammen. Nok om det. Tilbake til temaet:

De aller fleste går mer eller mindre lykkelig (og uvitende) rundt i den tro at ting de ikke kan se med sine egne øyne, ikke finnes eller er reelt hvis ikke det kan bevises gjennom kjente vitenskapelige metoder. Det skal liksom ikke gå an at det finnes ting mellom himmel og jord som vi ikke kan se eller forstå. Og det er antageligvis i stor grad disse menneskene som også hardnakket fornekter enhver form for tankegang utover det som er den almenne oppfatning i befolkningen (les: mainstream media). Jeg sier ikke at folk ikke har evne til kritisk tankegang. Problemet er bare det at man alt for lett lar seg lede og påvirke av hva andre gjør og sier. Frykt er et stikkord her. Frykt/propaganda er nemlig maktelitens viktigste virkemiddel til å få «bølingen» til å gjøre som de vil! Hvorfor løper folk ned legekontorene for å få satt svineinfluensa-vaksinen, for eksempel? Hvis man er av typen som sluker alt man leser eller blir fortalt, så foreslår jeg at disse må slutte med å lese aviser og se nyhetene. Det finnes da mye annet å bruke tiden til eller andre kilder til informasjon og underholdning!

Som dere skjønner folkens, denne bloggen har til hensikt å skape litt røre og oppstandelse. Forhåpentligvis vil den også etterhvert bli en kilde til informasjon hvor man finner stoff som kan være med på å endre folks oppfatning av hva som skjer i verden nå i disse Maya-tider. Cluet er å ikke godta at ting er som de framstilles før man har undersøkt og gjort seg opp en berettiget og velinformert egen mening! Det er av ytterste viktighet for vår egen framtids skyld å bli mer bevisst på hva som egentlig foregår i kulissene på jorden og i resten av galaksen!

Linker og diverse vil jeg prøve å få lagt ut etterhvert. Heng med. Jeg vil avslutte med et sitat fra Thomas-evangeliet, som forøvrig anses for å være det eldste av evangeliene. Dette er ikke tatt med i bibelen, da det først ble funnet i Egypt på 1940-tallet en gang (og således heller ikke vært tuklet med/sensurert av den katolske kirke…).

religion-spirituality

Jesus sa:

”Den som søker
skal ikke slutte å søke
før han finner,
og når han finner,
skal han bli rystet,
og når han er rystet,
skal han undre seg,
og han skal være herre over alt.»