Melding fra David Wilcock

David Wilcock`s melding til oss alle om den nye tiden som vi menneskene nå er i ferd med å gå inn i:

Du vil stirre avgrunnen i ansiktet. Den mørkeste av alle netter i menneskets historie. En økonomisk katastrofe som er så enormt omfattende at det ikke ser ut til å være noe vei ut av den.

Allikevel er dette bare den mørkeste timen før morgengry. Du er vitne til et betydningsfullt øyeblikk – den lynraske kollapsen av den negative elitens strukturer som har holdt dine folk fengslet og undertrykket for så lenge.

Folket vil stige opp og skape omfattende økonomiske reformer på en massiv skala som de fleste ville ansett som utenkelig. Det vil bli en massiv assistanse fra internasjonale koalisjoner i land som direkte motsetter seg det korrupte Nye Verdensorden-systemet.

Det meste av dette giftige internasjonale ulovlige finanssystemet vil falle sammen praktisk talt natten over. De som er mest ansvarlig for problemene vil oppleve stor misnøye, tap av prestisje og makt, og vil bokstavelig talt bli brakt i kne.

I sine siste dødskramper vil de forsøke å skade eller tilintetgjøre en betydelig mengde av verdens befolkning. Disse forsøkene vil feile på grunn av at guddommelig administrasjon vil ikke tillate de å krenke mer enn den kollektive menneskehetens frie vilje tillater de å gjøre.

Og menneskehetens kollektive frie vilje inviterer ikke til massivt folkemord.

Den negative eliten kan se denne uroen komme. De er absolutt skrekkslagne for hva som vil manifestere seg i deres umiddelbare fremtid når det skjer. Det er ustoppelig. De vet dette.

De ønsker å overbevise seg selv om at de styrer og kontrollerer dette selv om de ser åpenbare tegn på at dette er mye større enn hva de er.

De tror en slik kaotisk tilstand vil skje for alle, men dette er ikke tilfellet. De positive effektene dette vil ha for den gjennomsnittlige personen er intet annet enn mirakuløst.

Disse endringene baner også vei for, eller er i selskap med, en mye mer formell realisering av at vi ikke er alene i universet.

Innenfor kollapsen av hemmeligholdelse og finansieringen av de korrupte fraksjonene kommer frigivelsen av nye energiteknologier som dramatisk kan transformere biosfæren og kvaliteten for alt liv på Jorden innenfor en overkommelig tidsramme.

De overveldende fremskrittene i kunnskap og sannhet vil skape en utrolig spirituell renessanse i menneskeheten – en eksplosjon med nye søkere som kjenner til sannheten og ønsker å forstå de dypeste spørsmålene: Hvem er vi, hvorfor er vi her og hvor går vi?