Hvorfor mange benekter konspirasjoner

I min søken etter å prøve å finne nøkkelen til folks ulike standpunkt til konspirasjoner og konspirasjonsteorier, begynte jeg å tenke at dette måtte ha noe å gjøre med hvilket religiøse/ikke-religiøse grunnsyn man har. Jeg føler meg nemlig ganske sikker på at de som ikke tror på en gud, eller som ikke tror på at det finnes noe liv etter døden, i stor grad er de samme som også vil benekte konspirasjoner. De har oppfatningen om at alt som finnes kun er det vi fysisk kan se og ta på, og det er også disse som har størst tro på forskningen og som følger og godtar det autoriteter og media forteller dem. Det som ikke kan bevises gjennom forskning blir konsekvent avvist. Jeg tror mye av dette også grunner i frykt og at det oppleves ubehagelig å skulle forholde seg til at ting kanskje ikke er helt som de hadde trodd.

Det er egentlig ganske logisk. Jeg ville nok neppe trodd at det finnes utenomjordiske f.eks, hvis jeg ikke også trodde på Skapelsen og at det finnes en intelligent kraft som har designet alt det som er. Og fordi jeg tror på dette så er det heller ikke vanskelig å akseptere at det er mye vi menneskene ikke vet eller kan se, og at vi er en del av en større plan. Det ville f.eks. vært problematisk å tenke seg at det finnes en skjult maktelite med hemmelige agendaer, om man ikke også kan godta at det finnes en kosmisk lov som alltid søker å balansere alle de motsetninger som finnes. For absolutt alt i universet har sitt motstykke. Yin/Yang. Lys/mørke, materie/anti-materie, positiv/negativ osv.

Om man kan akseptere eller forstå at disse negative menneskene finnes, er det plutselig mye lettere å forklare mye av det som foregår i det skjulte. For de som ønsker å beholde makten har ingen interesse av at sannheten kommer frem, da det vil være en trussel mot alt det de forsøker å oppnå. Nemlig kontroll over massene, depopulasjon, makt og verdensherredømme. Penger er ikke et mål i seg selv, kun et virkemiddel for å beholde og øke makten. Gjennom villedende informasjon, propaganda og handlinger som skaper frykt klarer de å få aksept for å innføre flere og flere kontrollerende restriksjoner, under påskudd å beskytte oss mot terror, sykdom og krig som de selv er ansvarlige for å innføre/sette i gang. De ønsker å spre negative energier fordi dette tjener deres sak. For å bruke en litt flåsete symbolikk; de er sauegjetere som ønsker å holde flokken samlet og kontrollere dem. Stakkars den som forsøker å bryte ut av flokken/hoppe over gjerdet for å se hva som måtte befinne seg der.

Til og med USA`s president har ikke tilgang til det materialet som beviser at vi har hatt kontakt med utenomjordiske vesener i 60 år snart. Tenk hvilken trussel det ville være mot makteliten om dette skulle komme ut! Menneskene hadde totalt måtte endre sin oppfatning av vår eksistens her på jorden!