Velkommen til Bak røykteppet!

Velkommen!

Det er nå på høy tid å begrave uttrykket; «Du tror det ikke før du får se det!»

Hvorfor tittelen Bak røykteppet? Det er fordi vi mennesker bor på en planet hvor veldig mye av virkeligheten er skjult for oss, og jeg mener at det er på tide at folk må begynne å våkne opp. Nå er det nok mange som automatisk tenker på konspirasjoner, men det er ikke det jeg nødvendigvis sikter til her. Jeg snakker først og fremst om en åndelig oppvåkning! Vi ER nemlig ikke alene her i universet, og vi er så mye mer enn bare kjøtt og blod med en hjerne på toppen!

Apropos hjernen; har du noengang tenkt på at det kanskje er sånn at hjernen ikke er den som produserer vår bevissthet, men at den faktisk er en MOTTAKER for bevissthet? Er vi så suverene som mennesker at vår hjerne umulig kan spille oss et puss? Eller kan det kanskje finnes «innebygde» begrensninger som gjør at vi ikke kan se annet enn det vi er ment å skulle kunne se? Er det vårt DNA som avgjør i hvor stor grad hjernen vår er i stand til å oppfatte? Kan DNA påvirkes/utvikles gjennom lyd/lys-frekvenser som tilføres jorden nå i disse ustabile klima-tider, og som gjør at mange mennesker nå i de siste årene har begynt å oppleve «uforklarlige» fenomener og/eller utvikler såkalte spirituelle evner?

Klima ja, her er det mye morsomt å ta tak i, men det får være til en annen gang. Men bare for å ha nevnt min stilling i det spørsmålet;  å påstå at klimaendringene er menneskeskapte blir like dumt som å nekte for at det finnes liv på andre planeter!

At det også skjer ting på jorden som forsøkes skjult av mektige menn med skumle agendaer, skal heller ikke avfeies uten videre. Mye av disse tingene henger nemlig sammen. Nok om det. Tilbake til temaet:

De aller fleste går mer eller mindre lykkelig (og uvitende) rundt i den tro at ting de ikke kan se med sine egne øyne, ikke finnes eller er reelt hvis ikke det kan bevises gjennom kjente vitenskapelige metoder. Det skal liksom ikke gå an at det finnes ting mellom himmel og jord som vi ikke kan se eller forstå. Og det er antageligvis i stor grad disse menneskene som også hardnakket fornekter enhver form for tankegang utover det som er den almenne oppfatning i befolkningen (les: mainstream media). Jeg sier ikke at folk ikke har evne til kritisk tankegang. Problemet er bare det at man alt for lett lar seg lede og påvirke av hva andre gjør og sier. Frykt er et stikkord her. Frykt/propaganda er nemlig maktelitens viktigste virkemiddel til å få «bølingen» til å gjøre som de vil! Hvorfor løper folk ned legekontorene for å få satt svineinfluensa-vaksinen, for eksempel? Hvis man er av typen som sluker alt man leser eller blir fortalt, så foreslår jeg at disse må slutte med å lese aviser og se nyhetene. Det finnes da mye annet å bruke tiden til eller andre kilder til informasjon og underholdning!

Som dere skjønner folkens, denne bloggen har til hensikt å skape litt røre og oppstandelse. Forhåpentligvis vil den også etterhvert bli en kilde til informasjon hvor man finner stoff som kan være med på å endre folks oppfatning av hva som skjer i verden nå i disse Maya-tider. Cluet er å ikke godta at ting er som de framstilles før man har undersøkt og gjort seg opp en berettiget og velinformert egen mening! Det er av ytterste viktighet for vår egen framtids skyld å bli mer bevisst på hva som egentlig foregår i kulissene på jorden og i resten av galaksen!

Linker og diverse vil jeg prøve å få lagt ut etterhvert. Heng med. Jeg vil avslutte med et sitat fra Thomas-evangeliet, som forøvrig anses for å være det eldste av evangeliene. Dette er ikke tatt med i bibelen, da det først ble funnet i Egypt på 1940-tallet en gang (og således heller ikke vært tuklet med/sensurert av den katolske kirke…).

religion-spirituality

Jesus sa:

”Den som søker
skal ikke slutte å søke
før han finner,
og når han finner,
skal han bli rystet,
og når han er rystet,
skal han undre seg,
og han skal være herre over alt.»